Avviket - største noensinne for mai

BLOGG2019-05-17 10.16.11.jpg

Himlen blåner for vårt øye
jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste,
korn og blomst og tre slår rot.

-Einar Skjæraasens Hymne

Bonden bevret av frykt for en stekende het mai. April skremte vannet av både jorder og bønder, men frykten forsvant med maiværet. Det ble vått og kjølig, så gress og korn fikk spire i fred. En god blanding av sol og regn var etterlengtet. Og fortjent. Staten sparer foreløpig milliardbeløp på årets vær.

Rekord i årviss temperaturforskjell
Vi vil ikke finne tilsvarende ekstrem forskjell mellom år og fjorår for mai i klimadatabasen. Mai er normalt en måned vi sjelden får store utslag i. 3-4 grader på en hundreårsserie, men ikke mellom to år som følger hverandre. Utslaget for mosseregionen ble på over 5 grader, så nedturen for den solhungrige kunne ikke vært større !

Kurvene viser den enorme forskjellen for Moss

Kurvene viser den enorme forskjellen for Moss

Kurvene med tall fra Moss

Kurvene med tall fra Moss

Relativt vått
Ikke bare ble det relativt kjølig i mai, men nedbørsmåleren viste tre ganger så mye regn som fjoråret. Ingen rekord, men fjernet enhver tvil om at tørken fra april var over. Åkrene står fint, og den tidlige syrinen fikk forlenget blomstring helt inn i juni! Det er sjelden.
Skogbrannen i mai fjor er et fjernt minne når vi besøker Røysåsen ett år etterpå.

Røysåsen. Dette treet er døende som mange andre i skråningen ned mot sundet. Her brant det kraftig før brannvesenet fikk stoppet flammene før de nådde bebyggelsen lenger øst.

Røysåsen. Dette treet er døende som mange andre i skråningen ned mot sundet. Her brant det kraftig før brannvesenet fikk stoppet flammene før de nådde bebyggelsen lenger øst.

Østfold i mai
Det er samme over hele linja: Mai var kjøligere enn vanlig, tross helt normal! Vi må da se på klimamiddel for siste 30 år og ikke normalen vi nå sammenligner med - 1961-90. Fra 2021 har vi en ny normal - 1991-2020. Den vil vise mindre avvik fordi klimaet endret seg i perioden 1991-2020…

BLOGGmaiostfold2019.jpg
17. mai ble varm og vakker

17. mai ble varm og vakker