Sommerhalvåret 2018 gruset 1947

Fargene dukket opp på slutten av den milde høstmåneden

Fargene dukket opp på slutten av den milde høstmåneden

Det famøse året 1947 trekkes fram hver gang det er en varm sommer. 1947 var ikke bare varm i selve sommermånedene, men har ligget høyest i rekordbøkene for hele sommersesongen fram til nå. Så kom 2018.

Uten sidestykke i moderne tid
Med til dels store avvik, gikk den ene måneden etter den andre uten store tegn til å ville by på en endring til det gjenkjennelige. Folk delte seg på midten: - Dette er skremmende! eller - Dette er fantastisk! Sannsynligvis må vi tilbake til middelalderen, da klimaet lignet på det vi har opplevd siste tretti årene. Det kan lure mer uvant vær i horisonten, og ting tyder på at normale sykluser er i ulage ved at de forsterkes eller reduseres.

Varmt, tørt, så vått
Mai ble den mest ekstreme måneden, med voldsomme 4 grader over normalen her i vårt distrikt. Samtidig i den måneden som ikke har hatt de største utslagene av endret klima, men knuste likevel rekorden fra 1993 med oppunder 3 grader. Ny, trolig uslåelig rekord, ble satt denne vårmåneden i 2018.

Skogbrannen på Røysåsen skremte mange på Mosseskogen. Flere hundre ble evakuert, men dyktige brannfolk hindret flammene fra å nå bebyggelsen. Over etterslukking i dagene etter brannen

Skogbrannen på Røysåsen skremte mange på Mosseskogen. Flere hundre ble evakuert, men dyktige brannfolk hindret flammene fra å nå bebyggelsen. Over etterslukking i dagene etter brannen

Juni lå også godt over normalen, men bidro ikke med dramatiske utslag. Juli derimot bød på seg selv, og gled inn på topplassen med ett tidels margin med sine 20.7 grader på METs offisielle stasjon på flyplassen. Og så var det tørken, da.

Molbekktjernet merket tørken og vannstanden sank betraktelig

Molbekktjernet merket tørken og vannstanden sank betraktelig

Det ble målt storms styrke i vindkastene nede i småbåthavna den 10. august. Flere trær bukket under i distriktet

Det ble målt storms styrke i vindkastene nede i småbåthavna den 10. august. Flere trær bukket under i distriktet

August viste tegn til noe mer normale temperaturer og ditto nedbørsmengder. Grønne spirer ble observert på noens plener utover i den siste sommermåneden. Spektakulært på sin måte. Like spektakulært opplevdes nok stormen som dro inn Oslofjorden den 10. august. På en måte en markering av at det “får være måte på til sommer”…

Så snudde alt på nedbørsfronten. September ble til dels våt selv her på Østlandet, mens vestlendingene like godt fikk mer enn årsnedbøren til folket øst for vannskillet! Det ble en god og varm høstmåned, med sjette varmeste målte september siste 80 år her i omegnen. Innimellom fikk vi solrike dager, selv om skydekket varierte en del. Tegn til høst dukket først opp helt på tampen av måneden.

Tallene taler for seg selv

2018 stikker seg bokstavelig talt ut

2018 stikker seg bokstavelig talt ut

Nes camping sett fra Bjørnåsen 140 moh tidlig i september

Nes camping sett fra Bjørnåsen 140 moh tidlig i september

Totusentallet er godt representert på rekordlista når vi ser på temperaturene

Totusentallet er godt representert på rekordlista når vi ser på temperaturene

Det VAR tørt sommersesongen 2018, men ingen rekord

Det VAR tørt sommersesongen 2018, men ingen rekord

Klimaet på kloden pr. september
I USA henter forskerne ned data fra værsatellitter som har kretset rundt jorda siden 1979.

Ved å sette sammen temperaturene i troposfæren (der været og skyene holder til) med El Nino-hendelsene, ser vi tydelig hvor mye det har å si for den globale temperaturene. Wikipedia forteller at “El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.”

Trolig er ettervirkningene av en sterk El Nino innslag av uvanlig vær slik vi har sett i sommer. Det er en forsinkelse i “klimasystemet” som påvirker og påvirkes av interaksjonen mellom atmosfære og hav.

En solid El Nino med rekordhøy global temperaturer i 2016, har gitt ditto stort fall når fenomenet gir seg. Se grafene under som viser dette.

Kilde: Spencer, UAH, USA / Eystein Simonsen

Kilde: Spencer, UAH, USA / Eystein Simonsen

Alle foto: Tina Dyrop / Anne Lien Simonsen / Eystein Simonsen

Alle tall over er hentet fra MET (Meteorologisk institutt) for Rygge

Mot Gullholmen. Det lakker mot mørkere tider

Mot Gullholmen. Det lakker mot mørkere tider