August ble normal, men rekordsommer likevel

Moss sett fra tørke- og brannskadede Røysåsen en vakker sommerkveld i august 2018

Moss sett fra tørke- og brannskadede Røysåsen en vakker sommerkveld i august 2018

Jommen ble det ny temperatur-rekord for sommeren 2018! Med ett tidel! "Håpet" noen hadde om ny tørkerekord glapp skikkelig i løpet av august, men slike rekorder er nok ikke noe å trakte etter. Noen av dem. August ebbet ut som helt normal, dog med et positivt avvik på mellom 1 og 2 grader her rundt Oslofjorden. Landet som helhet ble "bare" 0.6 grader varmere enn normalen, men faktisk nest våtest siden 1900!

Edruelighet etterlyses
Se på grafene og tallfakta under. Mediene har vært fulle av spådommer om en tørr framtid de neste somrene. Ser det slik ut? 2018 er så spesiell at godt skolerte journalister og forskere burde besinne seg. Det er ikke lenger enn siden i fjor at de samme varslet det motsatte. Det er ikke bra for omdømmet, som er noe slitt fra før. Edruelighet! Det blir altså VÅTERE somre.

Tørkesommeren 2018 skiller seg kraftig ut, men er ingen rekord...

Tørkesommeren 2018 skiller seg kraftig ut, men er ingen rekord...

Nedbør i perioden mai-september. Vi har ennå igjen å måle september 2018, så perioden 2010-18 vil øke noe.

Nedbør i perioden mai-september. Vi har ennå igjen å måle september 2018, så perioden 2010-18 vil øke noe.

Høststorm i august
Det ble en brå overgang fra stabil sol og hete til en veritabel uværsdag den 10. august. En sjelden storm gikk inn Oslofjorden og stoppet både ferjer og folk.

2018-08-10 14.14.23.jpg

Nede i småbåthavna fant jeg en kar med vindmåler som viste 21 m/s (dersom målt over ti minutter ville tilsvart liten storm). Det brakk trær rett foran øynene på folk som var utendørs, og vi måtte søke ly. Ikke smart å være ute i det hele tatt, men værmannen ble fristet!

Sola forsvant fra Moss

Sola forsvant fra Moss

Varmeste sommer målt med instrumenter
2018 snek seg inn ett tidel foran 1997 for perioden juni-august. 18.1 grader er varmt på våre breddegrader. Det hører derfor til sjeldenhetene, tross klimaendringer de siste tretti årene. Sola er normalt ikke sterk nok til å drive temperaturene så høyt så lenge. Det betyr at flere faktorer må samvirke for å komme dit vi var i sommer. Det er lite som tyder på at det gjentar seg årvisst nettopp av den grunn. Forskere diskuterer El Nino fra et par år tilbake som en forsinket årsak til laber, forskjøvet jetstrøm med resultatet hetesommer. Årsaken ligger i varmt Stillehav som har innflytelse på Atlanteren, mener noen.

Rygge. Sommergrafen viser at vi ligger stabilt på rundt 16 grader. Legg merke til 1930-årene. Årets september vil ikke gjøre utslag på denne grafen.

Rygge. Sommergrafen viser at vi ligger stabilt på rundt 16 grader. Legg merke til 1930-årene. Årets september vil ikke gjøre utslag på denne grafen.

Rygge fikk ny rekord sommeren 2018

Rygge fikk ny rekord sommeren 2018

September er måneden som trekker opp gjennomsnittstemperaturen for mai-september de siste 30 årene

September er måneden som trekker opp gjennomsnittstemperaturen for mai-september de siste 30 årene

Sommerhalvåret 2018 så langt
Ved utgangen av september vet vi mer om hvordan sommerhalvåret ender. "Sommer" sett med klimaøyne, er når døgnmiddel er over +10 grader. Det samme gjelder månedsmiddel. Dermed er store deler av lavlandet i Sør-Norge innenfor begrepet "sommer" fra og med mai til og med september. 

All statistikkdata er hentet fra MET. 

Kongeveien på Mosseskogen en augustdag 2018

Kongeveien på Mosseskogen en augustdag 2018