Ingen stigende trend i kostbare ekstremvær tross tøft år

2017 ble et orkanår i flere farvann, skogbranner på flere kontinenter og flom på våre breddegrader. Året fikk alt av naturkatastrofer - fra uvær til jordskjelv og vulkanutbrudd. Menneskeheten har blitt satt på prøve, og dessverre mest der det bor mye folk med lite ressurser.

us-cat345.jpg

Likevel vet vi ikke om dette er starten på en ny trend i Golfen. Man trodde det i 2005, når orkanen Katrina traff land i USA i sene augustdager. Virkeligheten ble en annen. Det ble den lengste tørken av orkaner i Golfen som treffer land som er målt siden år 1900! 2017 ble imidlertid året "orkanpausen" tok slutt...

2017 kom med en rekke stormer og orkaner. 6 av dem av fikk styrke 3 til 5, hvor Irma ble den sterkeste. Det ble målt en fart på 295 km/t og et trykk på bare 914 millibar! Ødeleggelsene var store både i USA og omliggende land. Selv om de fleste stormene som treffer USA får mest oppmerksomhet, var det urolig også andre steder i verden. I Asia benevnes for øvrig stormer over en viss styrke som tyfoner.
Kostnadene i 2017 ble deretter. Det er beregnet hva orkaner har kostet, justert for inflasjon bakover i tid.

1990-2017-disgdp2.jpg

Ser vi på orkaner etter styrke og hyppighet, ser vi disse statistikkene:

global-landfall1.png
global-landfall2.png

Ekstremvær er mer enn orkaner, men disse får nesten alltid mest oppmerksomhet. Flere medier melder om at 2017 er det verste året noensinne og med de sterkeste stormene. De sies videre at global oppvarming har økt frekvensen og styrken på disse. Det er altså feil selv om 2017 ble stormfull på kloden. 

syklon ACE.jpg