Norge "bare" 1.1 grader over normalen i 2017

Meteorologisk institutts klimaforsker, Jostein Mamen, er i ferd med å oppsummere væråret 2017. Året vi har tilbakelagt ble temperaturmessig ingen "outlier" med sine 1.1 grader over normalen (+1.0 1961-90) for Norge som helhet. Herværende redaktør har regnet ut at vi har middeltemperatur på 1.2 grader OVER normalen for årene 2003-2017 (eKlima/Met.inst.). Andre forhold enn temperaturene har fått større oppmerksomhet. Kortvarig intenst regn har skapt større utfordringer enn litt varmere luft. Flom har gjort store ødeleggelser de siste årene. En ganske kraftig og langvarig ENSO / El Nino i perioden 2014-16 har nok påvirket været her hjemme indirekte.

 

2017-06-05 17.19.44.jpg