Klima i grafer 1934-2018 i mossedistriktet

Gullholmen 2018

Gullholmen 2018

Klimaet i Norge og resten av verden er som brød og melk. Faste ingredienser serveres rundt de fleste bord. Forskningens mest omtalte disiplin. Fra før av har været vært klodens mest omtalte emne når vi småprater uten å ha noe å snakke om. Klima settes i en større kontekst. Mennesket er ikke lenger bare overgitt til elementene. Det skal temme de samme etter at et regresskrav er utstedt globalt.

Overdosen er satt. La meg få gi mitt bidrag!

Over ses en representativ graf for klimautviklingen sett i kort perspektiv. Grafen er basert på temperaturdata fra vårt distrikt (Rygge/Råde). Tallene er hentet fra Meteorologisk institutt.

Over ses en representativ graf for klimautviklingen sett i kort perspektiv. Grafen er basert på temperaturdata fra vårt distrikt (Rygge/Råde). Tallene er hentet fra Meteorologisk institutt.

Sommerstormen 2018

Sommerstormen 2018

Klimaet endret seg fra 1988. Temperaturene mellom 1934 og 1988 lå 5.6 grader i årsmiddel. For perioden 1988 til 2018 steg temperaturene 1.4 grader, til en årsmiddel på 7.0 grader.

Klimaet endret seg fra 1988. Temperaturene mellom 1934 og 1988 lå 5.6 grader i årsmiddel. For perioden 1988 til 2018 steg temperaturene 1.4 grader, til en årsmiddel på 7.0 grader.

Vår ved Molbekk 2018

Vår ved Molbekk 2018

Klimaet er varmere nå enn nålevende har opplevd i hele sin levetid. Siste tyve årene har imidlertid temperaturene svingt en del.

Klimaet er varmere nå enn nålevende har opplevd i hele sin levetid. Siste tyve årene har imidlertid temperaturene svingt en del.

Vinter i Moss i 2018. Kraftig snøfall midt i februar sørget for vinter til langt utpå våren.

Vinter i Moss i 2018. Kraftig snøfall midt i februar sørget for vinter til langt utpå våren.

Globalt er temperaturene på vei ned etter noen varme år.

Globalt er temperaturene på vei ned etter noen varme år.