April - i den blir somren til

Blå Scilla kom tidlig, rett etter at snøen forsvant

Blå Scilla kom tidlig, rett etter at snøen forsvant

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

Det sies på Wikipedia at én forklaring på "april" er det latinske verbet aperire, åpne. April skulle dermed være måneden som «åpner» for sommeren. Det er usikkert om salige Bjørnstjerne hadde lest dette på Wikipedia, men dikteren er altså helt innafor når han avslutter med " i den blir somren til" !

Årets april ble riktignok en del varmere enn normalen fra 1916-90, men noe særlig sommervarme bød ikke måneden på. Snøen ligger tjukk mange steder nord på Østlandet, og smeltingen er noe sen i år. Vi bør se dette i kontrast til de milde vintrene mellom 2014 og 2017. 

Blåveis og hvitveis har på grunn av seiglivet snødekke blomstret om kapp samtidig, mens vi har sett lite til blomster som gir kirsebær og moreller. 

Under ses knopper på ei syrin. Ikke helt klar, men et tips kan gå i retning av blomst før 17. mai dersom vi ser tyvetallet som varslet noen dager før nasjonaldagen.

2018-05-01 13.21.46.jpg

Fakta for Moss (offisielle tall fra Rygge bak):

Månedsmiddel (normal): +5.8 (+4.4) / + 5.7

Nedbør (normal): 38 mm (43 mm) / 34.9 mm

Maksimumstemperatur: +17.9 15.4. / +17.8 14.4.

Minimumstemperatur: -7.3 3.4. / -6.6 3.4